Salaš - rada

Salašnická rada

Radní

Rada je skupina lidí, která je podporovaná studentským kaplanem. Společně sestavují program a starají se o chod Salaše.
Letošní rada je tvořena 8 lidmi (6 holek a 2 kluci). Každý radní má na starosti svůj úkol.
Rada se pravidelně schází a vymýšlí společně program, který následuje po studentských mších (přednášky, společenské večery,...), a také program mimo středy, kterými jsou např. duchovní obnovy a Sheep Ples.

Rada pro akademický rok 2021/2022

P. Tomáš Petráček (Abbé)

P. Tomáš Petráček (Abbé)

kaplan akademické obce

tom.petracek@seznam.cz
Káťa Voglová

Káťa Voglová

předsedkyně, schola

predseda@salas.hk
Vašek Gregor

Vašek Gregor

místopředseda, propagace

propagace@salas.hk
Vojta Petrásek

Vojta Petrásek

propagace, grafika

propagace@salas.hk
Monika Janatová

Monika Janatová

přednášky

prednasky@salas.hk
David Loučka

David Loučka

spolčo

salas@salas.hk
Liduška Bláhová

Liduška Bláhová

finance

finance@salas.hk
Eliška Mrázková

Eliška Mrázková

jednorázové akce

salas@salas.hk