Salaš - rada

Salašnická rada

Radní

Rada je skupina lidí, která je podporovaná studentským kaplanem. Společně sestavují program a starají se o chod Salaše.
Letošní rada je tvořena 6 lidmi. Každý radní má na starosti svůj úkol.
Rada se pravidelně schází a vymýšlí společně program, který následuje po studentských mších (přednášky, společenské večery,...), a také program mimo středy, kterými jsou např. duchovní obnovy a Sheep Ples.

Rada pro akademický rok 2023/2024

P. Tomáš Petráček (Abbé)

P. Tomáš Petráček (Abbé)

kaplan akademické obce

tom.petracek@seznam.cz
Eliška Mrázková

Eliška Mrázková

předsedkyně

predseda@salas.hk
David Loučka

David Loučka

místopředseda, jednorázové akce

salas@salas.hk
Jitka Brzáková

Jitka Brzáková

spolčo

salas@salas.hk

Tadeáš Biener

Tadeáš Biener

propagace, schola

propagace@salas.hk
Josef Opletal

Josef Opletal

přednášky

salas@salas.hk