Filmový večer

Filmový večer

Přijďte se, po studentské mši svaté sloužené za Přírodovědeckou fakultu UHK, s námi podívat na film Šarlatový a černý. ‼ Filmový večer večer probíhá za dodržení současných protiepidemických opatření.‼ V roce 1943 sílí údery proti nacistické třetí říši a Řím, resp. neutrální Vatikán, se stává útočištěm tisíců uprchlých válečných zajatců, Židů a hledaných odbojářů. Irský kněz, vatikánský právník a diplomat, chráněnec kompromisnického papeže Pia XII. monsignore Hugh O´Flaherty organizuje ve spolupráci s italským odbojem úkryt pro všechny pronásledované. Dramatickou situaci vyhrocuje nástup nacistického fanatika a pragmatika plukovníka Herberta Kapplera do funkce policejního velitele Říma: židovská komunita je pod příslibem ochrany okradena o zlato a deportována, vyhlášení výjimečného stavu umožňuje masové zatýkání. Kappler záhy zjistí, že O´Flaherty je hlavou ilegální organizace a usiluje o jeho likvidaci, aby zlomil hnutí odporu. Pravověrný nacista a představitel křesťanské lásky k bližnímu se osobně střetávají na veřejnosti, gestapo strojí knězi léčky, on však bravurně Kapplerovi uniká, statečně chrání ohrožené přátele, poskytuje duchovní útěchu obětem fašismu.

Informace o Filmový večer

Datum

8. 12. 2021, 20:30

Místo

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Hradec Králové

FB událost

https://www.facebook.com/events/1115981135878803

Příspěvky z Facebooku
Poslední fotky