Maříkovi - Zodpovědné rodičovství

28. 11. 2018

Ve středu 28. 11. 2018 patřil úmysl mše svaté Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové - pedagogům, studentům a všem zaměstnancům. Přišel mezi nás také doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan PdF UHK. Po mši svaté následovala přednáška manželů Maříkových na téma Zodpovědné rodičovství. Ti, nás dokázali upoutat nejen vlastními zkušenostmi, ale i humorem.