Jan Hábl - Jak je možné naučit se dobru

30. 10. 2018

Další středeční studentskou mši svatou jsme slavili vigilii ze slavnosti Všech svatých s úmyslem prosit za Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Pozvání přijal i sám ředitel Krajské nemocnice Hradec Králové, prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. Po vigilii jsme se přesunuli do Nového Adalbertina, kde měl přednášku náš host - doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. Tématem bylo Jak (se) naučit dobru.