Tomáš Mlýnek - Cesta (mojí) víry

17. 10. 2018

Ve středu 17. 10. 2018 jsme opět začali studentskou mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou tentokrát celebroval i náš host - P. kpt. ThLic. Tomáš Mlýnek. V Novém Adalbertinu pak následovala přednáška na téma Cesta (mojí) víry.