26.2.2014 Metoděj Hofman: Řád německých rytířů vs. restituce

26.2.2014 Metoděj Hofman: Řád německých rytířů vs. restituce

Záznam přednášky

„Blažená nevědomost - čím méně toho člověk ví, tím méně je potrestán.“

            Těmito slovy započal středeční přednášku Pater Metoděj Hofman, OT, vikář Velmistra Německého řádu, duchovní vůdce familiářů Německého řádu, spirituál na Církevním gymnáziu Německého řádu (dále pouze Řádu), farář ve farnosti Bouzov a excurrendo v Měrotíně a Bílé Lhotě.

            Rodák z Hradce Králové přijal pozvání a hovořil na kontroverzní téma - restituce, které s Řádem přímo souvisí a již dlouhé dekády ho sužuje. Otázka restitucí je velmi palčivá v našem prostředí, především v tento čas, kdy se restituce konečně začaly nějakým způsobem řešit, a následně i medializovat. Metoděj Hofman však podotkl, že ideologická transformace a propaganda neúplných informací spíše více prohlubuje demagogii kolem restituční problematiky, zoufá nad nevědomostí skutečností a faktů, které jsou stále v otázkách konfiskace majetku, který náleží Řádu, nevěděny, transformovány či přehlíženy. Možná z tohoto důvodu zvolil nenucenou obhajobu pravdy vnímané jejich stranou, která je laické společnosti cizí, tedy cestu napříč historií od doby vzniku řádu až do let 1948 a vysvětlení činnosti Řádu.

            Řád německých rytířů vznikl na počátku 12. století v Akonu, ve Svaté zemi. Samotný název vznikl v 19. století, a jak říká sám p. Hofman, velmi nešťastně, což se ukázalo zanedlouho, v dalším století, které následovalo. Přízvisko „německý“ a priori získalo pejorativní chápání v naší společnosti, která byla zasažena bolestnými událostmi z druhé světové války, tedy v době, kdy v zemi panoval nenávistný postoj vůči německému národu, a vlastně všemu, co s Německem souviselo (třeba i název Řádu), ač p. Hofman upozorňuje, že před druhou světovou válkou nebyl součástí Řádu žádný příslušník německého národa, tedy německé republiky.

            Čas vyčleněný k prezentaci věnoval historickému vývoji a osvětlení nejasných okamžiků v činnosti Řádu. Po skončení pobídl publikum, aby kladlo otázky na jeho osobu. Diskuse na téma restitucí je vždy vášnivá a ani v pozdních středečních hodinách tomu nebylo jinak. Otázky byly především konkrétní, týkající se konkrétních budov, které mají být podle Řádu navráceny jemu a podle dotazujících zase nikoli.

            Řád německých rytířů je připraven dále o svůj majetek bojovat cestou soudních jednání, takže obětem těchto nepříjemných a vleklých sporů bude snad dáno zapravdu co nejdříve. Německý řád má motto: „Léčit a pomáhat“, v čemž publikum i p. Hofman utvrdil. Je chvályhodná činnost lidí z Řádu, kteří podávají pomocnou ruku jakýmkoli způsobem raněným lidem. Doufejme tedy, že otázky týkající se restitucí budou vyřešeny co nejdříve a Řád se bude opět moci věnovat tomu, v co věří, na místech, které mu náleží.